Polityka prywatności i cookies

  1. Właścicielem i Administratorem serwisu  zwanych dalej serwisem, a także Administratorem danych osobowych (w zakresie przetwarzania danych osobowych) jest firma PROBODYFIT Jolanta Podpora, Ul. Żmigrodzka 9/37, 35-505 Rzeszów, NIP: 8133232274, REGON: 366150871

  2. Każdego Internautę odwiedzającego serwis obowiązuje niniejsza Polityka prywatności. 

Jeżeli Internauta nie zgadza się z Polityką prywatności powinien powstrzymać się od korzystania z serwisu, a Administrator ma prawo odmówienia takiej osobie świadczenia usług i sprzedaży produktów oferowanych w serwisie. 

Z chwilą dokonania jakichkolwiek czynności w serwisie (np. poprzez: złożenie zamówienia, ściągnięcie darmowej publikacji, podanie adresu email, zapisanie strony na dysku własnego komputera), Internauta staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem serwisu dostępnym na stronie: https://www.probodyfit.pl w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia i zobowiązuje się do jego bezwzględnego przestrzegania.

  1. Naczelna zasada serwisu brzmi: serwis nie udostępnia, ani nie odsprzedaje osobom trzecim danych personalno-adresowych zarejestrowanych Użytkowników ani Uczestników zajęć.

  2. W czasie korzystania z serwisu bądź też oferowanych usług Użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych, czy to poprzez wypełnienie formularza, czy też w inny sposób. 

Wymagane są tylko te dane, które są niezbędne do prawidłowego i sprawnego działania serwisu oraz oferowanych usług. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczą.

  1. Przetwarzanie danych osobowych. Podając dane osobowe Użytkownik oświadcza,iż zapoznał się z Polityką prywatności i tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych w celu realizacji/obsługi zamówienia oraz w celach marketingowych.

    Oznacza to, że serwis zastrzega sobie prawo do wysyłki niezapowiedzianych wiadomości na adres e-mailowy, który został podany przez Użytkownika podczas składania zamówienia na towary i usługi dostępne w serwisie. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości należy rozumieć informacje odnoszące się bezpośrednio do oferty serwisu, newsletterów. Są to także niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste, zwykłe wiadomości itp.) 

Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w żadnym wypadku nie oznacza odsprzedawania, ani w jakikolwiek sposób udostępniania tych danych osobom trzecim.

Każdy Użytkownik zgodnie z art. 32, ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania ich uzupełnienia/poprawiania ew. zaprzestania ich przetwarzania lub usunięcia.

  1. Polityka 'cookies'. Serwis wykorzystuje mechanizmy 'cookies', czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty służące do zapamiętywania informacji o Użytkowniku, tworzenia spersonalizowanych treści, zbierania anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych, identyfikowania Użytkownika w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji na odwiedzanej stronie internetowej. 'Cookies' wykorzystywane są także do analizy ruchu w serwisie.Są one nieszkodliwe ani dla komputera, ani dla danych Użytkownika. Warunkiem działania 'cookies' jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku.

Za pomocą plików 'cookies' nie są przetwarzane ani przechowywane żadne dane osobowe Użytkownika, a zawartość tych plików nie pozwala na identyfikację Użytkownika. 

W trakcie korzystania z serwisu, na urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być zapisywane również pliki 'cookies' pochodzące od współpracujących z serwisem podmiotów trzecich np. reklamodawców, systemów płatności, systemów analizujących ruch w serwisie. 

Zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne zapisywanie plików tekstowych na urządzeniu końcowym Użytkownika witryny jest dozwolone, o ile Użytkownik zostanie o tym poinformowany. Ustawa nie określa jednak sposobu informowania, a powszechnie przyjętą praktyką w tym zakresie jest umieszczanie informacji na ten temat na podstronach witryny zatytułowanych 'Polityka prywatności' lub 'Prywatność', co zostało zastosowane w niniejszym przypadku. 

Korzystając z serwisu Użytkownik wyraża zgodę na używanie plików 'cookies' zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. 
Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na używanie tych plików, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki lub zrezygnować z korzystania z serwisu.

(Powszechnie używane przeglądarki umożliwiają wyłączenie obsługi plików 'cookies'. Aby tego dokonać, należy odwołać się do funkcji Pomoc używanej przeglądarki internetowej. Wyłączając obsługę 'cookies' Użytkownik powinien mieć na uwadze, że w pewnym stopniu może to wpłynąć negatywnie na wygodę korzystania ze stron serwisu.)

  1. Wszystkie publikowane przez serwis materiały, niezależnie od formy w jakiej są publikowane, chronione są prawa autorskie

  2. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. 

Użytkownik zobowiązany jest śledzić na bieżąco ewentualne zmiany w Polityce Prywatności

25 maja 2018 r, zaczynają wchodzić w życie nowe przepisy o ochronie danych osobowych .

PROBODYFIT do celów realizacji usługi związanej z treningiem personalnym i  usługą dietetyczno-żywieniową podnosi standardy obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych. W związku z tym wprowadzamy zmiany do Regulaminu, dostosowujące jego postanowienia do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO".

W Regulaminie wprowadzamy postanowienia związane z RODO.

Prawa autorskie

Zawartość serwisu w domenie porobodyfit.pl zwanym dalej serwisem oraz nazwa domeny podlega ochronie prawnej. Wszystkie dokumenty, artykuły, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące serwis są własnością firmy PROBODYFIT Jolanta Podpora, Ul. Żmigrodzka 9/37, 35-505 Rzeszów lub zostały wykorzystane za zgodą osób uprawnionych. 
Wszystkie znaki towarowe (o ile występują na stronach) zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli.

Wszystkie publikowane przez serwis treści i materiały niezależnie od formy w jakiej są publikowane, chronione są prawami autorskimi należącymi do PROBODYFIT Jolanta Podpora, Ul. Żmigrodzka 9/37, 35-505 Rzeszów, któremu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), jako autorowi przysługuje wyłączne prawo do korzystania z nich i rozporządzania nimi na wszystkich polach eksploatacji .

Rozpowszechnianie treści za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej, jak i ich przerabianie, odsprzedawanie i upublicznianie, bez pisemnej zgody autora, jest zabronione. Wyjątek stanowią tylko te materiały, które zawierają odpowiednie zezwolenie w ich treści.

Dopuszcza się kopiowanie materiałów publikowanych przez serwis tylko na własny użytek, tj. w celach niekomercyjnych. 

Firmy pragnące korzystać z publikowanych przez serwis materiałów w celach komercyjnych, powinny zawrzeć z właścicielem serwisu pisemną umowę na wykorzystanie tych materiałów oraz nabyć prawa licencyjne.

Politykę prywatności i cookies opracowano na podstawie https://www.czasnatrenera.pl autor: Wojciech Kowalczyk, trener personalny.

Skontaktuj się z nami

Imię i nazwisko
Adres email
Numer telefonu
Wiadomość
Jolanta
Jolanta
Specjalista z zakresu żywienia , dietetyki i fitoterapii.
Piotr
Piotr
Trener personalny, specjalista z zakresu rehabilitacjii i fizjoterapii oraz coachingu.